รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60 )


( เปิดรับสมัคร 20 พ.ย. - 24 พ.ย. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( เปิดรับสมัคร 10 ส.ค. - 17 ส.ค. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
( เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560 )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
( เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2559 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 19 - 25 สิงหาคม 2559 )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 25 - 31 สิงหาคม 2559 )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 6 - 10 มิถุนายน 2559 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 10 - 16 มีนาคม 2559 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
( เปิดรับสมัคร 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559 )
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หรือ LineID : @Thaijobjob


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น