ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเทศวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเทศวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคการแพทย์  เภสัชกร และเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป