ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

 
โทรศัพท์:  02-591-5232, 02-951-0000 ต่อ 99062, 98443

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์:  02-591-5232, 02-951-0000 ต่อ 99062, 98443

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ