กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) (วุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น