กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านเคมี
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านเคมี  
 
 
   
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านเคมี  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  
 
 
   
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น